10-10-2019 - 03:00

Đón hài cốt liệt sĩ về quê hương

Liệt sỹ Lê Văn Tỵ : Được gia đình và UBND xã đưa hài cốt về quê nhà

Liệt sỹ Lê Văn Tỵ : Được gia đình và UBND xã Đức Hòađưa hài cốt về quê nhà

Bài và ảnh : Kỳ Sơn