Giới thiệu

BCH Đảng bộ xã Đức hòa nhiệm kỳ 2015-2020

BCH Đảng bộ xã Đức hòa nhiệm kỳ 2015-2020

31-10-2017
Các thành viên BCD Đảng bộ
Lễ đón bằng công nhậ di tích đền Quanh xã Đức Hòa

Lễ đón bằng công nhậ di tích đền Quanh xã Đức Hòa

25-10-2017
Đền quanh xã Đức Hòa là nơi thờ một vị thần y được nhân dân thờ cúng và tín ngưỡng. vị thần y đã cứu nhân độ thế cho nhân dân.
1