Kết quả XD NTM

THỰC HIỆN TỐT 5 KHÔNG 3 SẠCH CỦA CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN

THỰC HIỆN TỐT 5 KHÔNG 3 SẠCH CỦA CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN

25-06-2019
CÂU LẠC BỘ 5 KHONG 3 SẠCH CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN TỔNG DỌN VỆ SINH
Phong trào xây dựng vườn mẫu xã Đức Hòa

Phong trào xây dựng vườn mẫu xã Đức Hòa

22-11-2017
Xã Đức Hòa xây dựng 10 vườn mẫu nay đã sắp hoàn thành
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ở một số địa phương

05-05-2017
Sáng nay, ngày 5/5, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm và Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Giang Trung đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương.
1