Lịch sử, truyền thống văn hóa

Lễ đón bằng công nhậ di tích đền Quanh xã Đức Hòa

Lễ đón bằng công nhậ di tích đền Quanh xã Đức Hòa

25-10-2017
Đền quanh xã Đức Hòa là nơi thờ một vị thần y được nhân dân thờ cúng và tín ngưỡng. vị thần y đã cứu nhân độ thế cho nhân dân.
1