Mặt trận, Hội, Đoàn thể

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Đức Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Đức Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

22-03-2019
Ngày 21Thành Công tốt đẹp . Đại hội bầu Đ/c Trần Lê Nam giữ chức chủ tịch UBMTTQ xã-22/3 năm 2019 Đại hội mặt trận tổ quốc xã Đức Hòa
1