Nông thôn mới

THỰC HIỆN TỐT 5 KHÔNG 3 SẠCH CỦA CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN

THỰC HIỆN TỐT 5 KHÔNG 3 SẠCH CỦA CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN

25-06-2019
CÂU LẠC BỘ 5 KHONG 3 SẠCH CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN TỔNG DỌN VỆ SINH
Lễ  cắt băng khánh thành nhà làm việc UBNDXã Đức Hòa

Lễ cắt băng khánh thành nhà làm việc UBNDXã Đức Hòa

02-02-2019
Đồng chí trương Tấn Sang Nguyên Chủ Tịch NCHXHCNVN về thăm quê và dự lễ cắt băng khánh thành nhà làm việc UBND xã
Xã Đức Hòa Tập trung xây dựng 10 vườn nẫu năm 2018

Xã Đức Hòa Tập trung xây dựng 10 vườn nẫu năm 2018

04-10-2018
Vườn mẫu gia đình ông Võ Ngọc Kỳ trồng 10.000 gốc dứa
1 2 3 4