13-09-2019 - 10:24

Tỏ công tác kiểm tra các hàng bán thịt lợn tại chợ Ghềnh tàng

Ngày 15/9/2019 xã Đức Hòa có một gia đình có 2 con lợn bị dịch tả Châu Phi các hàng bán thịt lợn đều có giấy xuất kho và có dấu kiểm dịch Xã Đức Hòa tăng cường kiểm tra các ki ốt bán thịt lợn tại chợ Ghềnh tàng

                                                                                           Ảnh: Kỳ Sơn