21-06-2018 - 10:18

Tổng kết năm học 2017 -2018 trường Tiểu học Đức Hòa

ngày 29 tháng 5 năm 2018 Trường tiểu học Đức Hòa tổ chức lễ tổng kết năm học 2017 - 2018 . toàn trường có 13 em học sinh giỏi huyện, Có 47 em đạt học sinh giỏi trường.

 

                                                                                                             Bài và ảnh : Kỳ Sơn