Thông tin tuyên truyền

Bộ đội biên phòng tĩnh Hà Tinh giúp nhân dân xã Đức Hòa XDNTM

Bộ đội biên phòng tĩnh Hà Tinh giúp nhân dân xã Đức Hòa XDNTM

22-11-2017
Trong 2 ngày lực lượng Đoàn thanh niên xã Đức Hòa đã trồng được 500 cây xanh trên tuyến đươgf huyện lộ 15 qua xã Đức Hòa
1