Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 121 TrT UDKHKT THÔNG BÁO TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 09/09/2019
2 03 Thang điểm gia đình văn hóa 05/10/2019
3 05/ QĐ UBNND- VH QUYẾT ĐỊNH Thành lập câu lạc bộ dân ca ví dặm 20/09/2019
4 SỐ ...../ KH UBND *- VH Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa năm 2019 07/10/2019
5 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng vứt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định 19/08/2019
6 DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2019 17/08/2019
7 Số: 104/BC-UBND Báo cáo thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 thangs cuối năm 2019 01/01/1970
8 Số: 212 /BC-UBND Báo cáo năm 2018 01/01/1970