13-04-2018 - 01:59

XÃ ĐỨC ĐỨC HÒA RA QUÂN HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2018

CÁC CHIẾN SỸ HĂNG HÁI TẬP LUYỆN

 

KHAI MẠC HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ NĂM 2018

52 chiến sỹ dân quân tự vệ xã Đức Hòa hăng say luyện tập phấn đấu đạt thành tích xuất sắc  

Bài và ảnh: kỳ Sơn