21-02-2019 - 03:03

Xã Đức Hòa Tổ chức động viên tốt cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019

Năm 2019 xã Đức Hòa có 3 thanh niên nhập ngũ

                                   

                                 

                                                                      Ảnh: Kỳ Sơn